Zameriavame sa na komplexné dodávky v oblasti automatizácie výrobných procesov.

Ponúkame komplexné riešenia od projektovej prípravy až po zaškolenie obsluhy a technickú podporu.

Služby

Naša spoločnosť sa zameriava na komplexné dodávky v oblasti automatizácie výrobných procesov. Našim zákazníkom ponúkame komplexné riešenia od projektovej prípravy až po zaškolenie obsluhy a technickú podporu.


Návrh riešenia

Pri návrhu riešení spolupracujú naši projektanti so zadávateľom projektu. Navrhované riešenia sú postavené na základe dlhoročných skúseností overených praxou.


Projekčná činnosť

Projekcia elektrických častí - projektová dokumentácia je vytvorená v SW E-Plan

 • riadiacich systémov
 • systémov merania a regulácie
 • rozvádzačov, ovládacích pultov
 • priemyselných sietí (Profibus, DeviceNet, ControlNet)
 • zabezpečenie revíznych správ v zmysle legislatívy a slovenských noriem


Projekcia strojných častí - projektová dokumentácia je vytvorená v SW AutoCAD prip. CATIA

 • dopravníkové systémy
 • baliace systémy
 • robotizované pracoviská
 • časti strojov


Výroba

Výroba a montáž rozvádzačov - projekcia a následná montáž rozvádzačov sa uskutočňuje v našich výrobných priestoroch. Po dokončení diela a predprebierke našim zákazníkom sú rozvádzače inštalované priamo vo výrobných halách.

Výroba súčiastok a komponentov - súčasťou nášho strojného parku je:

 • CNC frezárske centrum
 • CNC sústruh
 • laserová vyrezávačka Trumatic


Software

Program je vytvorený na základe technického popisu. Vytvorený program zabezpečuje:

 • riadenie technologického procesu
 • zobrazovanie prevádzkových a poruchových hlásení
 • diagnostické funkcie


Programovanie riadiacich systémov (PLC) - na základe Vašich požiadaviek Vám doporučíme pre Vás najvhodnejší typ riadiaceho systému. Máme skúsenosti s riadiacimi systémami od rôznych výrobcov:

 • Siemens - SIMATIC S7200, S7 300, S7 400
 • Allen-Bradley - CompactLogix, ControlLogix
 • Schneider Electric - PLC Micro, PLC Premium


Vizualizácia technologických procesov

 • ProTool, WinCC Flexible, WinCC
 • RSView Studio, RSView32
 • ControlWeb


Programovanie robotov

 • ABB
 • KUKA
 • FANUC


Špeciálne programové aplikácie v programovacích jazykoch

 • C, C++, DELPHI, Visual BASIC
 • SQL
 • HTML, PHP, ASP

Zdema.eu